7-11 oktober 2022 – 100 jaar Christengemeenschap Een wereldwijde conferentie in Dortmund

by rotterdam | 12 december 2020 17:13

Nieuwsbrief MICHAELI 2020

De sacramenten, ook het sacrament van het altaar, waren bij ons al meermaals het thema. In vorige nieuwsbrieven schreven Volker Harlan en Michael Bruhn daarover. Ditmaal treft u bijdragen aan van Anastasiia Mazur en Tom Ravetz. En binnenkort bijdragen van Michael Debus en Ulrich Meyer.
In de to-do-lijst aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de titel, het motto en de oproep voor onze conferentie.

To-do-lijst van de conferentie in 2022
Tot nu toe noemden we ons jubileum “conferentie 100 jaar Christengemeenschap”, wat echter nog geen titel, geen motto, geen oproep is. Op zoek daarnaar loont het de moeite eens terug te kijken naar vroegere, grote conferenties. Zo was er in 1997 in Hamburg de conferentie INICIO (begin), BREAKTHROUH (doorbraak) en AUFBRUCH (in beweging komen). In 2010 in Dortmund heette de conferentie FUTURE NOW (toekomst nu). Deze reeks wordt voortgezet met de conferentie in 2022.

De voorstellen voor een titel uit meerdere dicussie-rondes vindt u in de CG-2022-nieuwsbrieven van Pasen en St. Jan. Daar zijn ze ter illustratie als het ware op een schoolbord afgebeeld. Tijdens de bijeenkomst van het grote planningsteam op 3 oktober 2020 willen we de titel van de conferentie vastleggen. En op de volgende bijeenkomst van het grote planningsteam op 21 november 2020 het werken aan de inhoudelijke invulling voortzetten.

Een pregnante titel is op zichzelf nog niet alles. De ontmoetingen van de mensen, de uitwisseling is dat, wat deze conferentie vooral moet kenmerken. Om daarna nog uit deze dingen te kunnen putten is een zorgvuldige voorbereiding van belang. Daarvoor is samenwerking van alle betrokkenen nodig!

Tot aan de conferentie hebben we nog twee jaar de tijd om verbindingen en contacten te leggen. We kunnen gelijkgestemden vinden, partnerschappen tussen gemeenten vormen, ook over landsgrenzen heen. We kunnen deelnemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten van de conferentie, maar ook verlerlei conferenties van de Christengemeenschap bezoeken. Een dergelijk wereldwijd proces zouden we na de conferentie kunnen voortzetten in de geest van een voortdurende vernieuwing.

Wij allen kunnen inhoudelijke thema’s, die we belangrijk vinden, die we altijd al wilden bespreken en die we met elkaar willen bereiken. Veel thema’s zijn al in onze documenten op www.cg-2022.org gepresen- teerd.

Nog meer thema’s en discussies zijn heel welkom, vooral in onze twee interactieve media.
In ons internet-forum kunt u met ons en vele anderen van gedachten wisselen over ideeën, denkbeelden, wensen, zorgen, en nog veel meer betreffende 100 jaar Christengemeenschap. Het tweetalige (Duits-Engels) CG-2022 journaal “Dies bewegt uns. This moves us. Dit beweegt ons” is een pdf-docu-ment dat u kunt aanvragen via newsletter@cg-2022.org . Daar hebben tot nu toe 38 leden opgeschreven, wat zij voor de toekomst van de Christengemeenscha belangrijk vinden. Nog meer bijdragen zijn van harte welkom en zullen in de uitgave van voorjaar 2021 worden opgenomen. Het bijzondere van dit journaal is dat elke lezer in dit pdf- document eigen commentaren kan toevoegen. Zo kan een gedocumenteerd discussieproces ontstaan. Mocht u met een dergelijk interactief computergebruik niet vertrouwd zijn, dan kunt u natuurlijk een e-mail sturen naar newsletter@cg- 2022.org of een traditionele brief naar ons conferentiebureau: Mergelweg 31, D-42781 Haan. Uw bijdrage is in elke vorm zeer welkom.

Wolfgang Jaschinski, Publiciteit voor CG 2022

https://cg-2022.org/wp/[1]

Endnotes:
  1. https://cg-2022.org/wp/: https://cg-2022.org/wp/

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/12/7-11-oktober-2022-100-jaar-christengemeenschap-een-wereldwijde-conferentie-in-dortmund/