1e Paasdag: Paastuintje

Print this entry

Op 1e Paasdag, 1 april 2018, 

Het Paastuintje
In de gemeentezaal zal op eerste Paasdag een tuintje zijn aangelegd. Het pad is met kleurige viooltjes omzoomd. De bankjes en stoelen staan er in een kring omheen. Om 9.00 uur begint het programma voor kinderen en de groten die hen begeleiden of het willen meemaken. Er wordt gezongen over Pasen en de lente. Er is een feestelijk verhaal. En dan lopen de kinderen één voor één het pad op, het tuintje door en de grot binnen. Wat daarbinnen gebeurt, blijft voor de ogen van de groten verborgen. Maar de kinderen kunnen het later wel vertellen wie ze hebben gezien. Als zichtbaar teken van die ontmoeting dragen ze een stukje ‘lente’ met zich mee terug.

Aansluitend vindt  de zondagsdienst voor de kinderen plaats.