12 mei 10.30 uur Jeugdwijding

Print this entry

Op zondag 12 mei 2019 ontvangen drie kinderen de jeugdwijding. De aansluitende mensenwijdingsdienst vormt met de jeugdwijding één geheel. Voor de eventuele aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van tien tot veertien jaar graag vooraf overleg met de geestelijke, Ignaz Stegeman. Voor kinderen jonger dan deze leeftijd is de aanwezigheid alleen al door de duur van het geheel niet echt wenselijk. Tijdens de jeugdwijding wordt een gedeelte uit het Hogepriesterlijk gebed gesproken, sterk overeenkomend met de vorm waarin dit gebed te vinden is in hoofdstuk 17 van het Johannes-evangelie. Het is de bedoeling dat de gemeente gaat staan als dit gebed wordt gesproken. Vooraf klinken niet de inleidende woorden die tijdens de mensenwijdingsdienst worden gezegd, voordat het evangelie wordt gelezen.
De communie tijdens de mensenwijdingsdienst wordt alleen uitgereikt aan de jeugdwijdelingen. De gemeente maakt in die zin ruimte voor hun eerste communie.
Ook omdat dit sacrament slechts eenmaal per jaar in een gemeente wordt voltrokken, is ieder hartelijk uitgenodigd de jeugdwijding mee te vieren, ook al kent men geen van de kinderen die de jeugdwijding ontvangen.
De ervaring leert dat de jeugdwijding ook wordt bijgewoond door familieleden en bekenden die niet gewend zijn onze diensten mee te maken. Men weet meestal niet dat er na aanvang van de dienst geen toegang meer is. Wilt u familieleden en vrienden erop attent maken dat het belangrijk is tijdig aanwezig te zijn?