18 september: lezing ‘Sacrament en genezing’

De lezingencyclus rond het thema ‘Christus als arts – sacrament en genezing’
We bezinnen we ons erop, wat maakt dat brood en wijn in onze tijd drager kunnen zijn van een heel bijzondere kracht.
De volgende data zijn:  16 oktober, 13 november, 11 december. 

De ‘lezing na de dienst’ is ongeveer eenmaal per maand. Een van de geestelijken houdt dan – na de mensenwijdingsdienst en de ontmoeting na afloop bij koffie en thee – een lezing van een half uur tot drie kwartier. Vaak betreft het een reeks lezingen waarin een onderwerp wordt uitgediept. Rond het thema ‘Christus als arts – sacrament en genezing’ heeft al een reeks lezingen plaatsgevonden

 

Source URL: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/2016/09/29/18-september-lezing-sacrament-en-genezing/


25 juni, lezing Bastiaan Baan

De lezing van Bastiaan Baan, geestelijke, had als onderwerp: “Sporen van Christus in Amerika”
Aan het begin van de lezing was er een bijzonder lichtspel te zien op de muren van de cultusruimte. Te horen was er het verslag van zijn zoektocht naar de oudste sporen van de werkzaamheid van Christus in Amerika. Hij schetste ons zijn zoektocht als een legpuzzel. Het eerste deel hiervan vormde zijn kennismaking, op 21 jarige leeftijd met verschillende indianenstammen. Bij deze oorspronkelijke bevolking was / is de kennis en kunde nog aanwezig om ‘in de aarde te schrijven’ en ‘in de aarde te lezen’ . Dit wil zeggen dat ze zaken betreffende ‘de wereld’ kunnen aflezen aan de natuur. Ook kunnen ze hun invloed uitoefenen middels de natuur.
Een tweede deel van de puzzel betrof de ontmoeting met een Colombiaanse man die veel kennis had van de indianencultuur en zelf daar een ingewijde was. Na een adembenemend verslag van de gebeurtenissen rondom deze man, volgde een relaas over het derde stuk van de puzzel.
Dat waren de legendes die door Amerika, bij indianenstammen van het hoge noorden tot diep in het zuiden van Zuid – Amerika, al eeuwen de ronde doen. Deze legendes vertellen over ‘De Heer van Wind en Water’ of ‘The White Healer’ zoals hij ook wel genoemd werd. 

Twee boeken hierover noemde Bastiaan Baan als belangrijke bronnen: He Walked The Americas van L. Taylor Hansen en The Other America van Carl Stegmann. Als laatste stukje van de legpuzzel noemde Bastiaan een lezing van Rudolf Steiner , waarin Steiner ontwikkelingen over dit onderwerp aangaf, die Bastiaan naast het ontbrekende puzzelstukje ook beschouwt als een aanzet om verder te gaan met zijn onderzoek.

Source URL: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/2016/08/02/25-juni-lezing-bastiaan-baan/


10 september, Open Monumentendag

Het thema van de Rotterdamse Open Monumentendag is Iconen en Symbolen. Onze Michaelkerk is officieel erkend als een modern moment, een voorbeeld van organische bouwkunst. In de architectuur van de Michaelkerk is het gedachtegoed van de Christengemeenschap tot uitdrukking gebracht. Je zou kunnen zeggen dat het hele gebouw een icoon is.
Het staat met afgevlakte hoeken op een kleine, rechthoekige kavel van 24 bij 15 meter. De rustgevende harmonie van de zevenhoekige cultusruimte met het altaar is te ervaren als je je voorstelt hoe de ruimte zou aanvoelen als deze rechthoekig zou zijn. 

In de Christengemeenschap staat de cultische eredienst centraal. Deze dienst is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp.
De architect drukte zijn impuls voor de bouw van de kerk als volgt uit:

“De mensenwijdingsdienst is in zichzelf één grote architectuurbeleving, waarvan het kerkgebouw een poort is.”

Het kerkgebouw is in oost-west-richting gebouwd, met het altaar in het oosten, waar de zon opgaat.
De eerste paal werd geslagen op 23 november 1964.

Het moest een Rotterdamse kerk worden, dicht bij de belevingswereld van de mensen, een ‘Maaskerk’. De afwerklaag van de vloer is uitgevoerd in grof grind uit de Maas, ingebed in cement. Uit een dukdalf van 8 meter werd het altaarblad gemaakt. Als het altaar is bedekt met het altaarkleed, is nog een klein stukje zichtbaar van dit stoere stuk hout, dat omspoeld is geweest door het Maaswater.

   Altaarschildering [1]
 

 Van 25 augustus tot 2 september 1967 is de altaarschildering of beeltenis ter plaatse gemaakt door priester-kunstenaar Johannes Rath. In        deze beeltenis zijn, zoals gebruikelijk in de Christengemeenschap, zowel de Gekruisigde als de Herrezene afgebeeld. Johannes Rath heeft zich    bij de altaarschildering laten inspireren door de kracht van de stad Rotterdam, die na de oorlog uit de puinhopen van het bombardement  opnieuw tot verschijning is gekomen. Toen het schilderij voltooid was, zei Johannes Rath dat deze beeltenis in geen enkele andere stad zou  kunnen hangen zozeer is het verwezen met wat Rotterdam in de meidagen van 1940 heeft moeten doorstaan en met de wederopbouw na 1945.

 

 

 

 

 

 

Vijfhoek en gulden snede 
De vijfhoek, met zijn hoeken van 108 graden, is een belangrijk vormgevend element in de organische bouwkunst. In het ontwerp van het kerkgebouw is door de consequente toepassing van de 9-gradenhoek de gulden snede ontstaan. De illustratie toont een gulden-snedetekening van architect Henk Hupkes. De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste.
De gulden snede is in de gehele architectuur doorgevoerd, tot in de kandelaars en de kerkbanken. De rechte hoek en de 45 gradenhoek zijn consequent vermeden.

Natuurlijke materialen
In de organische architectuur wordt veel met natuurlijke materialen gewerkt, zoals hout, baksteen en natuursteen.
Dat is in het kerkgebouw duidelijk waar te nemen. We zien

o vurenhout in het plafond,
o natuursteen (grind uit de Maas) in het cement van de vloer
o baksteen in de wanden en de gevels,
o koper op het dak en ijzer in de letters van de Christengemeenschap op de gevel.

Door het gebruik van deze materialen heeft het gebouw zijn grote natuurlijkheid en zijn sobere waardigheid verkregen.

Baksteenarchitectuur
Het gebouw is opgetrokken in een sobere organische baksteenarchitectuur. Baksteen is een essentieel element in de beeldtaal van het gebouw, zowel binnen als buiten. Voor de buitenmuren werden afgekeurde, gesinterde stenen gekozen. Dit zijn stenen die onregelmatig van vorm en kleur zijn doordat ze op te hete plaatsen gelegen hebben in de steenovens. Die waren in de zestiger jaren nog niet geautomatiseerd. De stenen zijn gemetseld met verdiepte voeg, waardoor de buitengevel een onregelmatig, bijna rotswandachtig aanzien heeft gekregen.

U bent op 10 september van harte welkom. Er zijn mensen aanwezig om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Endnotes:
  1. [Image]: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/altaar-2.jpg

Source URL: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/2016/08/02/10-september-open-monumentendag/


Agenda Michaelkerk

Voor de agenda voor de huidige periode,klik op Agenda van de Michaëlkerk Rotterdam[1]

Endnotes:
  1. Agenda van de Michaëlkerk Rotterdam: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/Agenda-van-de-Michaëlkerk-Rotterdam1.pdf

Source URL: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/2016/01/30/agenda-michaelkerk/


Jaarfeesten vieren met kinderen

Het vieren van de jaarfeesten maakt voor kinderen het jaarverloop beleefbaar. Steeds is er een zich verheugen op de komende jaarfeestviering. Alle vieringen zijn omlijst met een passend verhaal, muziek en zang.  De ouders/verzorgers zijn erbij, ook een jonger of ouder broertje of zusje is natuurlijk als toeschouwer welkom.  Voor peuters en kleuters zijn er onderstaande jaarfeestvieringen:

– op de middag van 1e adventszondag is er een adventstuintje waarbij kaarsen worden aangestoken,

– in de avondschemering voor Kerstavond  wordt een kinderkerstfeest gevierd,

– twee weken voor Pasen vindt het inzaaien plaats van het graan dat vanaf het Michaëlfeest in de herfst werd bewaard,

– Op Paasochtend is er een tuintje waar een engel het kind een klein geschenk brengt,

– met Pinksteren ontsteken we samen een kring van twaalf kaarsen,

– op het Michaelfeest verschijnt voor de kinderen de grote engel en ontvangen zij  een klein zakje met graan dat ze mogen bewaren tot het volgende voorjaar.

Indien u geattendeerd wilt worden op komende jaarfeestvieringen met kinderen, kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar de Michaelkerk. 

Source URL: http://rotterdam.christengemeenschap.nl/2015/12/07/jaarfeesten-vieren-met-kinderen/