Kinder-driekoningenspel, 3 jan, 12.00 u

Wij zeggen u dank, edele dames en heren! U wilde ons spel met uw bijzijn vereren’. Met zulke woorden spreekt de aanzegger van het kinder-driekoningenspel namens de spelers dank uit voor de aanwezigheid van het publiek. En met een beetje spanning en gepaste trots voelen alle kinderen dat echt zo.

Misschien is het goed om bij dit kinder-driekoningenspel het volgende te overwegen:
De traditie zegt dat op 6 januari zowel de aanbidding van de koningen plaatsvindt als 30 jaar later de doop van Jezus in de Jordaan. Er is echter ook een verborgen verbinding naar het verleden. Wanneer deze drie magiërs hun bijzondere gaven aan het Kind schenken, dan zijn dat heel oude gaven. Een legende vertelt dat, aan Adam, wanneer hij samen met Eva de aarde betreedt, drie gaven worden meegegeven: goud, wierook en mirre. In oude culturen waren ze als krachten van wijsheid, als offerkracht en als vermogen tot genezing al werkzaam. Deze gaven zullen na de doop in de Jordaan op een heel nieuwe wijze werkzaam worden in het leven van Jezus Christus.

Het spel duurt ongeveer twintig minuten. U bent van harte welkom!