Kerstworkshops ‘Geboorte’ 2015

Intiem en glansrijk

Nadat in de adventstijd op de inleidende avond over het thema Geboorte al rijke beelden geschetst werden, hebben wij ons daarmee deze drie ochtenden verder mee verbonden.
We kwamen in een kring bij elkaar, aansluitend aan de mensenwijdingsdienst, met koffie en in de boom de echte kaarsjes aan.
Dankzij Josés begeleiding kwam een ieder tot een diepere verbinding met zowel het licht buiten als in ons binnenste. Gesproken werd er over de zo verschillende geboorteverhalen in het Lucas- en het
Mattheus-evangelie, de Logos, het offer en het vuur.

Kunstzinnig zochten we toegang tot Ninetta Sombarts beelden van de Geboorte-engel (dag 1), Zieleglans (dag 2), en Hoe werkt het licht in de aarde (dag 3). Onder leiding van Lieke en Diederik gingen we met soft pastel en onze eigen vingers of met kwasten aan de slag.       Ervaring en kunde waren niet zo belangrijk, het je verbinden met het beeld, en dat door je vingers op enigerlei wijze tot uitdrukking brengen, was het werkzame. Iedereen vond het fijn om te doen. De stilte en de intensiteit waarmee werd gewerkt, was aangenaam verstillend. 

Zo ook het mooie materiaal dat alles mogelijk maakte.

 

De ochtenden hebben mij heel goed gedaan. Waar ik veel te hard werkend in de adventstijd steeds maar doorging, ben ik toch echt in de kerstbeleving gekomen.  Ik zou het een ieder toewensen dit zelf eens al doende te ervarenl

     Maria Bom