Impressie Paasspel 26maart2016

De sfeer tijdens het Pilatusspel op de avond van Stille Zaterdag was heel ingetogen. Het spel, de kleding en het licht gaven prachtige beelden te zien van de confrontatie van de hoofdpersonen met verschillende belevingen en belangen, mooi vertolkt door Chris Greeve, Kees Faling en Lida Veringmeier.
De zaal was voor driekwart gevuld en de mysterieuze klanken van Rob van Asch en Mieke Berendsen verhoogden de spanning en de sfeer.
Heel bijzonder in dit spel zijn de invloeden van zeer diverse aard, allereerst die van de hoofdman Rufus, die duidelijk meer weet van de mystieke achtergrond van de Christus en die daardoor Pilatus keer op keer doet twijfelen aan wat waar is. Ten tweede zijn echtgenote Claudia Procla, die een mysterieuze droom heeft waarin zij ziet dat Pontius zelf ten onder zal gaan aan het proces tegen Jezus en vanuit een diep menselijk gevoel pleit voor clementie ten opzichte van Jezus. Ten derde de Schriftgeleerden die het in een politiek veld trekken door te zeggen dat Jezus beweert de Koning van de Joden te zijn en het volk hiermee opjutten.
Je ziet hoe Pontius heen en weer geslingerd wordt tussen de (rationele) Romeinse wetgeving, zijn vrouw, de informatie van de hoofdman en de druk van het volk, tot hij de knoop doorhakt en de hoofdman opdracht geeft Jezus aan het volk te geven en dat de keuze te laten maken tussen de executie van een misdadiger of van Jezus Christus. Na de executie wordt Pontius door smart en schuldgevoel gekweld.
De vier evangeliën vertellen alle over het gebeuren met dezelfde strekking. Geschiedkundig is door kronieken van de Joodse schrijvers Josephus en Philo aan het licht gekomen dat Pontius Pilatus later bekend stond als een buitengewoon wreed heerser in die periode en dat het zeker niet onwaarschijnlijk is dat Pilatus toch meer invloed op de dood van Christus heeft gehad.
Over de vrouw van Pilatus, ook wel Claudia Procula genoemd, bestaan legenden dat zij christen geworden is. In de Grieks-orthodoxe kerk wordt zij als een heilige vereerd.
Een toeschouwer.