Lees- en studiegroepen

In de gemeente zijn vier lees- en studiegroepen actief. Alle groepen staan open voor nieuwe deelnemers. Voor de data, ga naar de rubriek Agenda naar de pagina Agenda Michaëlkerk.

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst op dinsdagochtend bespreekt de Paulusgroep met elkaar de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.
Aanvang 10.00 uur, eindtijd 12.00 uur.

Johannesgroep, woensdagochtend tweemaal per maand
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst op woensdagochtend komt deze gespreksgroep tweemaal per maand bij elkaar.
Eindtijd 12.00 uur. We verdiepen ons in het evangelie van Johannes. Het werkt prettig als u het Nieuwe Testament bij zich heeft.

Apocalyps, woensdagavond eenmaal per maand
We richten ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de Bijbel, vraagt erom op een juiste wijze verstaan te worden. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waarop we gezamenlijk zullen trachten die beeldentaal te ontraadselen.  Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.

‘Wegen naar Christus’, woensdagavond eenmaal per maand
Deze lees- en gespreksgroep houdt zich bezig met het boek ‘Wegen naar Christus’ van Rudolf Steiner. De indeling van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.