Lees- en studiegroepen

In de gemeente zijn zes lees- en studiegroepen en een groep in Gouda. Alle groepen staan open voor nieuwe deelnemers. Data zijn te vinden in de actuele Agenda.

Het vreemde en ik, vrijdag 23 feb, van 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezighoudt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een boek van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd De indringer. De schrijver ondergaat op enig moment een harttransplantatie en dit leidt bij hem tot observaties en vragen met betrekking tot ‘de indringer’, ‘de vreemde’, ‘het vreemde’ in zichzelf.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken. 
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie verdiepen.
Lida Veringmeier

Brongroep, 2e maandag van de maand 13.30-15.00 uur
De groep is ontstaan als werkgroep in het project ‘Versterking van de Christengemeenschap’ en richt zich op de bronnen waaruit de Christengemeenschap is ontstaan. We lezen met elkaar van Wolfgang Gädeke, Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Er is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en Nederlands en gaan over vervolgens over het gelezene in gesprek. Contact: Marjan Keuter.

Paulusgroep, dinsdagochtend om de 3 weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulusgroep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. 
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20

Johannesgroep, woensdagochtend 2x per maand
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst verdiept de groep zich in het evangelie van Johannes. 
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. Het werkt prettig als u het Nieuwe Testament bij zich heeft.
Contact: José Mosseveld, T: 010 – 418 10 05

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond 1x per maand
Gelezen wordt Tussen Bethlehem en de Jordaan van Emil Bock. Dit gaat over het leven van Jezus vanaf de geboorte tot de doop in de Jordaan.
De indeling van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02.

Apocalyps-groep, woensdagavond 1x per maand
Met Ignaz Stegeman richten we ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de bijbel vraagt erom op een juiste wijze te worden verstaan. We trachten gezamenlijk de beeldentaal te ontraadselen.  
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77

Apocalyps-groep in Gouda, donderdagavond om de 4 weken
Zie de tekst hierboven. De avonden zijn bij de familie Rietbergen, in Gouda.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73