Lees- en studiegroepen

In de gemeente zijn zes lees- en studiegroepen en een groep in Gouda. Alle groepen staan open voor nieuwe deelnemers. Data zijn te vinden in de actuele Agenda.

Nieuwe studiegroep op woensdag: het credo
Woensdag 3 oktober na de dienst (van 10.40 tot 12 uur) begint er een nieuwe studiegroep. We zullen tweewekelijks bij elkaar komen om het credo, dat we in elke mensenwijdingsdienst horen, wat dichterbij te brengen. Er is telkens een korte inleiding door één van de deelnemers (op vrijwillige basis) waarna we hierover met elkaar in gesprek komen.Eerste bijeenkomst: Rondom het credo.
Tweede bijeenkomst: Het vaderlijke godswezen. (de eerste zin)
Contact: Hilde Cauwenbergh. : 06 22 51 53 76

Brongroep, 2e maandag van de maand 13.30-15.00 uur
De groep is ontstaan als werkgroep in het project ‘Versterking van de Christengemeenschap’ en richt zich op de bronnen waaruit de Christengemeenschap is ontstaan. We lezen met elkaar van Wolfgang Gädeke, Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Er is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en Nederlands en gaan over vervolgens over het gelezene in gesprek. Contact: Marjan Keuter.

Paulusgroep, dinsdagochtend om de 3 weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulusgroep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. 
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20

Johannesgroep, woensdagochtend 2x per maand
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst verdiept de groep zich in het evangelie van Johannes. 
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. Het werkt prettig als u het Nieuwe Testament bij zich heeft.
Contact: José Mosseveld, T: 010 – 418 10 05

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond 1x per maand
Gelezen wordt Tussen Bethlehem en de Jordaan van Emil Bock. Dit gaat over het leven van Jezus vanaf de geboorte tot de doop in de Jordaan.
De indeling van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02.

Apocalyps-groep, woensdagavond 1x per maand
Met Ignaz Stegeman richten we ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de bijbel vraagt erom op een juiste wijze te worden verstaan. We trachten gezamenlijk de beeldentaal te ontraadselen.  
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77

Apocalyps-groep in Gouda, donderdagavond om de 4 weken
Zie de tekst hierboven. De avonden zijn bij de familie Rietbergen, in Gouda.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73