27 maart, 09.00 Paastuintje

 

Voor een impressie van de paasviering, klik hier.

De aankondiging luidde als volgt: Graag willen we samen met de kinderen weer het paasfeest vieren. Bij de paasochtend hoort het beeld van enkele vrouwen die aankomen bij het graf, een in de rotsen uitgehouwen grot. Deze grot bestond uit twee ruimtes, waarvan de achterste de eigenlijke opbaringsruimte was. Daar was het lichaam van Christus neergelegd. En op die plaats verkondigen engelen dat Christus daar niet meer te vinden is, omdat hij uit de dood is opgestaan.

In ons paastuintje mogen de kinderen ook een donkere grot binnengaan. Ook zij ontmoeten daar een gestalte als een engel die tot ieder kind een korte boodschap uitspreekt en als teken van het nieuwe leven een gele paasbloem geeft, die eveneens de boodschap brengt dat de dood wordt overwonnen.

De kinderen luisteren eerst naar een paasverhaal om dan de spannende tocht door de donkere paasgrot te gaan. Ook mag het gezaaide en opgekomen graan weer worden meegebracht. En wie weet worden we voor ons vroege opstaan zelfs beloond met een bezoek van de paashaas!