26 maart 20.00, theater Wat is waarheid?

Toneelpel in drie bedrijven: het proces, de kruisiging en de opstanding, van Johannes Heymann-Mattwich.  
Voor de impressie van een toeschouwer, klik hier.

Topbestuurder raakt vertwijfeld tussen wet en regelgeving, plaatselijke cultuur, religieus fanatisme en eigen geweten.

De vraag van Pilatus luidt: “Wat is waarheid?” Het is de vraag naar de diepere achtergronden en betekenis van het menszijn, de wereld en de kosmos. Het is een vraag die ieder mens in zijn leven(s) kan trachten te beantwoorden. Daarvoor moet je op weg gaan.

In het spel zegt de hoofdman Rufus tegen Pilatus “De weg der waarheid, die gaat ieder mens alleen …”

Die weg is een bewustzijnsweg. De mens wordt daarin geholpen doordat hem in de loop van zijn ontwikkeling bewustzijnsgaven worden geschonken. Die ontwikkelingen worden in het spel zichtbaar gemaakt. Rufus ontleent zijn kennis aan de oude mysteriën. Pilatus is een kind van zijn ‘duistere’ tijd: “Bewijzen wil de Romein, die slechts erkent wat hij ziet….” Claudia ontvangt haar inzichten in beelden tijdens de nacht.
De zoektocht in het spel concentreert zich op de betekenis van Christus. Hoe zou dat ook anders kunnen bij iemand die van zichzelf zegt: ,,Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

Rolverdeling: Pilatus: Chris Greeve; Claudia, zijn vrouw: Lida Veringmeier; Rufus, de hoofdman: Kees Faling. Regie: Bernadette Greeve.
Muzikale begeleiding met zelfgemaakte klankstaven van hout en ijzer: Rob van Asch en Mieke Berendsen.
U bent van harte welkom om het spel mee te beleven.