23 november, gemeenteavond Afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na Michaëltijd. De laatste woensdag van het kerkelijk jaar kijken we met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Veel belangstelling wordt gegeven aan nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen. Aan het eind van de avond sluiten we af met een cultische dagsluiting.