25 juni, lezing Bastiaan Baan

De lezing van Bastiaan Baan, geestelijke, had als onderwerp: “Sporen van Christus in Amerika”
Aan het begin van de lezing was er een bijzonder lichtspel te zien op de muren van de cultusruimte. Te horen was er het verslag van zijn zoektocht naar de oudste sporen van de werkzaamheid van Christus in Amerika. Hij schetste ons zijn zoektocht als een legpuzzel. Het eerste deel hiervan vormde zijn kennismaking, op 21 jarige leeftijd met verschillende indianenstammen. Bij deze oorspronkelijke bevolking was / is de kennis en kunde nog aanwezig om ‘in de aarde te schrijven’ en ‘in de aarde te lezen’ . Dit wil zeggen dat ze zaken betreffende ‘de wereld’ kunnen aflezen aan de natuur. Ook kunnen ze hun invloed uitoefenen middels de natuur.
Een tweede deel van de puzzel betrof de ontmoeting met een Colombiaanse man die veel kennis had van de indianencultuur en zelf daar een ingewijde was. Na een adembenemend verslag van de gebeurtenissen rondom deze man, volgde een relaas over het derde stuk van de puzzel.
Dat waren de legendes die door Amerika, bij indianenstammen van het hoge noorden tot diep in het zuiden van Zuid – Amerika, al eeuwen de ronde doen. Deze legendes vertellen over ‘De Heer van Wind en Water’ of ‘The White Healer’ zoals hij ook wel genoemd werd. 

Twee boeken hierover noemde Bastiaan Baan als belangrijke bronnen: He Walked The Americas van L. Taylor Hansen en The Other America van Carl Stegmann. Als laatste stukje van de legpuzzel noemde Bastiaan een lezing van Rudolf Steiner , waarin Steiner ontwikkelingen over dit onderwerp aangaf, die Bastiaan naast het ontbrekende puzzelstukje ook beschouwt als een aanzet om verder te gaan met zijn onderzoek.