2 maart, gemeenteavond ‘Vertrouwen’

Op de gemeenteavond van woensdag 2 maart zal Adam Ricketts, geestelijke in de Thomaskerk, Christengemeenschap Den Haag, een inleiding houden waarin beelden en ervaringen uit het leven ons helpen om in gesprek te raken met elkaar over wat vertrouwen eigenlijk is en hoe we steeds meer leren kunnen de bron daarvan te vinden.
Er gebeurt veel in de wereld en in ons eigen leven. Het zijn zeer bewogen tijden. Gebeurtenissen volgen snel op elkaar . We worden overspoeld met berichten en beelden die in ons angst, onzekerheid en twijfel oproepen.
Hoe vinden we het vertrouwen om met hoop naar de toekomst te kijken?
Hoe blijven we vertrouwen hebben in ons eigen handelen en denken en die van de medemens?
Hoe ontwikkelen we een vertrouwen in de aanwezigheid en hulp van de geestelijke wereld?